Odkazy

!Změna pověřence pro ochranu osobních údajů!

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů :

Mgr. Šárka Jílková, DiS. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 

Tel: 234 811 105 

e-mail: gdpr@msmt.cz

Více informací o zpracování osobních údajů najdete na stránkách našeho nadřízeného pracoviště:

https://dubrno.cz/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

 


DATOVÉ SCHRÁNKY na všechny organizační složky školského zařízení spadající pod DÚ Brno, SVP a ZŠ, Brno,  Hlinky:

Diagnostický ústav Brno, Středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky:       gpwn8vr

SVP Hodonín: gpwn8vr

SVP Brno: gpwn8vr

SVP Kroměříž: gpwn8vr

SVP DOMEK Zlín: gpwn8vr

POSÍLÁNI INFORMACÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU JE BEZPLATNÉ.

______________________________________________________________________

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na tomto odkazu:

Vnitřní oznamovací systém


NADŘÍZENÉ PRACOVIŠTĚ SVP HODONÍN:

Diagnostický ústav Brno, Středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 

(DÚ Brno, SVP a ZŠ, Brno, Hlinky)


SEZNAM STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE:

Střediska výchovné péče, MŠMT ČR


MINISTERSTVO MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT):

MŠMT ČR

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD):

OSPOD Hodonín

OSPOD Kyjov

OSPOD Veselí nad Moravou


ÚŘAD PRO MEZINÁRODNÍ OCHRANU DĚTÍ (ÚMPOD):

ÚMPOD