Odkazy

Nadřízené pracoviště SVP Hodonín:

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (DÚM a SVP)

Seznam středisek výchovné péče:

Střediska výchovné péče, MŠMT ČR

Odkaz na stránky Mineisterstva mládeže a tělovýchovy(MŠMT):

MŠMT ČR

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Odkaz na stránky Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD):

OSPOD Hodonín

OSPOD Kyjov

OSPOD Veselí nad Moravou

Odkaz na Úřad pro mezinárodní ochranu dětí (ÚMPOD):

ÚMPOD

 

Pověřenec MŠMT ve věci GDPR

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303

E-mail: gdpr@msmt.cz

 

Odkazy DATOVÝCH SCHRÁNEK na všechny organizační složky školského zařízení spadající pod DÚ a SVP, Brno,  Veslařská 246:

Diagnostický ústav a SVP, Brno, Veslařská 246: 4fagywt

SVP Brno: 2cc22nb

SVP Kroměříž: hfv22rx

SVP DOMEK Zlín: 9cp22te

POSÍLÁNI INFORMACÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU JE BEZPLATNÉ.