Ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení níže jsou ve formátu PDF. Dokumenty lze číst a tisknout pomocí programu Adobe Reader.

Program si můžete stáhnout zdarma ze stránek výrobce programu zde: Logo Adobe

Leták SVP Hodonín                                                                                                           stáhnout


Důležité zákony, vyhlášky

 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních
  a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních                                            stáhnout
 • Zákon č. 333/2012 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.)                   stáhnout
 • Školský zákon k datu 1. 9. 2016                                                                                stáhnout
 • Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče                                                          stáhnout

Pokyny, směrnice

 • Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče             stáhnout
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení r. 2016                                 stáhnout
 • Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení                            stáhnout
 • Náležitosti k integraci zdravotně postiženého dítěte ve škole, školském zařízení (pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení všech zřizovatelů)                stáhnout
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování                                                 stáhnout