Ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení níže jsou ve formátu PDF. Dokumenty lze číst a tisknout pomocí programu Adobe Reader.

Program si můžete stáhnout zdarma ze stránek výrobce programu zde: Logo Adobe

Leták

Leták SVP Hodonín                                                                                                                                 stáhnout

Důležité zákony, vyhlášky
Zákon č. 109/2002 Sb. – o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních                                                                                          stáhnout

Zákon č. 333/2012 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.)                          stáhnout

Školský zákon k 1.9.2016                                                                                                                      stáhnout

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče                                                                                                  stáhnout

Pokyny, směrnice

Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče                  stáhnout

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení r. 2016                                                                                  stáhnout

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení                                   stáhnout

Náležitosti k integraci zdravotně postiženého dítěte ve škole, školském zařízení               (pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení všech zřizovatelů)                               stáhnout

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování                                                                              stáhnout